Mantelzorg raakt iedereen

Welkom op de website van de Leidse Vereniging van Mantelzorgers, de LVvM.

De LVvM is een vereniging van en voor mantelzorgers in Leiden en omgeving. Bij de Leidse Vereniging van Mantelzorgers vinden zij steun en begrip, tips en advies.

Mantelzorg is voor ons alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.

In 2021 berekende het onderzoeksbureau Ecorys dat de tijdsinzet van Leidse mantelzorgers voor hun naasten jaarlijks tussen de 111 en 182 miljoen waard is. En dat zonder deze mantelzorg de gemeente Leiden per jaar tussen de 248 en 340 miljoen extra zou moeten uitgeven aan het inkopen van professionele zorg.

De vereniging bepleit de belangen van mantelzorgers bij de gemeente en instellingen, in Leiden e.o., die met mantelzorgers te maken hebben.

De vereniging heeft zo’n 120 leden. De meeste leden zijn op dit moment (nog) mantelzorger, sommigen zijn dat inmiddels niet meer.

Op deze website vindt u meer informatie over mantelzorgers en over de vereniging.

De LVvM is telefonisch bereikbaar op 06-5796 3665 (via inspreken bericht) of per e-mail op info@lvvm.nl

Duizenden Leidenaren zorgen voor een ander.
Zorgen zij ook goed voor zichzelf?

Mantelzorgers zijn overal

Ook in Leiden zorgen veel mensen voor een familielid of vriend die het alleen niet redt. Huishoudelijk werk, lichamelijke verzorging, steun en gezelligheid. Ze doen het trouw; elke dag of een paar keer in de week en vaak jarenlang. Uit liefde, vriendschap en meestal ook omdat het niet anders kan. Die zorg heet mantelzorg.

Ze kiezen er meestal niet voor zoals je kiest voor de muziekvereniging of de voetbalclub. Toch vormen mantelzorgers met ruime voorsprong de grootste groep vrijwilligers in de samenleving. Want wie leeft, zorgt.

Van alle leeftijden
Van jong tot oud kun je iets (gaan) mankeren. Net zó zijn mantelzorgers van alle leeftijden. Een tiener heeft een depressieve vader. Een pasgetrouwd stel krijgt een kindje dat nooit zal lopen. Een vriend valt van een steiger. Een sterke vrouw wordt dement.

Iedereen kan het worden
Vóór je het weet kun je opeens mantelzorger zijn. Of het sluipt erin: wat begint met boodschapjes voor de buren wordt langzaam maar zeker een dagtaak. Mantelzorg kan je leven ingrijpend veranderen.

Krijgen mantelzorgers het drukker?
Die vraag ligt voor de hand, want:
• Het basispakket van zorg en verzekering ligt niet voor altijd vast
• Per gemeente kan het zorgaanbod verschillen
Kunnen zorg en mantelzorg elkaar steeds goed blijven aanvullen?

Wat doet een mantelzorger allemaal
De LVvM is van en voor Leidse mantelzorgers

Dit doet de LVvM

De LVvM brengt mantelzorgers bij elkaar

De LVvM is een onafhankelijke belangenvereniging. Zij wil van mantelzorgers zélf horen hoe het gaat en vraagt hen mee te denken. Bij de LVvM ontmoeten zij elkaar.

Samen erover praten – ‘Hé, heb jij dat ook!’
Een mantelzorger tobt soms heel wat af. Schuldgevoel, overbelasting, financiële problemen en ‘Doe ik het wel goed?’. Het kan een hele opluchting betekenen dat je niet de enige bent.

Informatie over hulp van buitenaf – ‘Had ik dit maar eerder geweten.’
Te lang ploeteren is zonde, zeker als er een oplossing is. Kleine dingen kunnen al een wereld van verschil maken. Eens in de week een oppas, een geldbijdrage, nieuwe hulpmiddelen, iemand die helpt bij de administratie… In samenspraak met de gemeente of hulpverlener kunnen oplossingen worden gevonden om de zorg vol te volhouden. Het (leren) voeren van gesprekken met gemeente en instellingen hoort ook bij de nieuwe ontwikkelingen.

Even eruit – ‘Dit doe ik veel te weinig.’
Ontspannen, afleiding en even weg van de zorgsituatie kan nieuwe energie geven. Dit kan door: contact met andere mantelzorgers in een ontspannen sfeer, samen eten en een boeiende ervaring. ( Bijvoorbeeld een boottocht door Leiden of een toneelstuk).

Dag van de Mantelzorg – ‘Wat een hoop mantelzorgers!’
De Dag van de Mantelzorg is een jaarlijkse, landelijke manifestatie. De LVvM organiseert de Leidse viering, samen met de professionele mantelzorgondersteuning in de regio.

De LVvM als spreekbuis van Leidse mantelzorgers

De LVvM kijkt wat er in Leiden gebeurt. Zij legt wensen en ideeën van mantelzorgers op tafel bij politici en bestuurders en bij zorgverzekeraars, thuiszorg, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen.

Samen met zorginstellingen voor de mantelzorg in Leiden
In Leiden bestaat een speciaal overleg waarin Gemeente, LVvM en zorginstellingen werken aan betere ondersteuning van mantelzorgers. Hierdoor mogen mantelzorgers aandacht en ondersteuning vanuit de zorginstellingen verwachten.

Mantelzorg moet op de agenda blijven

Mantelzorg is zonder twijfel een belangrijke partner in de zorg. Daarom moet bewerkstelligd worden dat mantelzorgers
– aandacht krijgen van gemeente en zorginstellingen
– geïnformeerd en ondersteund worden door gemeente en zorginstellingen
– samenwerken in een driehoek met professionele hulpverleners en met de verzorgden

mantelzorg mooi werk
De LVvM is van en voor Leidse mantelzorgers