Adviesraad Sociaal Domein Leiden brengt mantelzorg-advies uit

Vrijdag 17 juni heeft de Adviesraad Sociaal Domein Leiden (ADS) aan het nieuwe Leidse College van B&W een ongevraagd advies uitgebracht dat mantelzorgers raakt. De ADS adviseert de gemeente namelijk te onderzoeken of de beschikbare mantelzorgondersteuning in Leiden wel het gewenste effect sorteert.

Er zijn best veel gegevens over mantelzorg in Leiden, erkent ADS in haar advies. Een jaar geleden nog becijferde bureau Ecorys bijvoorbeeld dat de tijdsinzet van Leidse mantelzorgers tot 182 miljoen euro waard is. En dat als de overheid al diezelfde zorg professioneel zou inkopen, zij daar tot 340 euro aan kwijt zou zijn. En de gemeente biedt mantelzorgers ook best wat ondersteuning, zoals parkeervergunningen en de mogelijkheid om af en toe vrij te zijn (respijtzorg).

Toch mist er nog iets, vindt ADS. Het is niet duidelijk of de kwaliteit van de geboden voorzieningen en interventies dusdanig effectief en efficiƫnt zijn dat mantelzorgers hiermee daadwerkelijk geholpen worden en hun onnodige uitval voorkomen wordt.

De LVvM heeft de ADS input mogen leveren voor het opstellen van het advies. We hebben daarbij onder andere de raad meegegeven dat wij regelmatig signalen van mantelzorgers krijgen dat ze worstelen met de vindbaarheid van informatie en het aanvragen van ondersteuningsregelingen.

ADS vraagt het gemeentebestuur daarom te onderzoeken of Leidenaars vinden dat ze voldoende ondersteuning krijgen bij de mantelzorg. Het College heeft inmiddels aangegeven na het zomerreces formeel te reageren op het ongevraagde advies van de ADS.

De tekst van het ongevraagde advies is te vinden op de website van de Adviesraad. Klik hier.