Aanvraag mantelzorgwaardering 2023

Elke mantelzorger levert een belangrijke bijdrage aan de zorg voor zijn of haar naaste. De gemeente Leiden ziet dat en heeft grote waardering voor. En dat wil de gemeente ook dit jaar weer laten blijken via de mantelzorgwaardering, ook wel een mantelzorgcompliment genoemd.

De mantelzorgwaardering kan eens per jaar aangevraagd worden door de verzorgde, de mantelzorger zelf of een betrokken beroepskracht. Om in aanmerking te komen voor de waardering is het van belang dat degene voor wie gezorgd wordt in Leiden woont.

Belangrijk is dat mantelzorgers op tijd worden aangemeld voor de Mantelzorgwaardering. In 2023 moet de aanmelding gedaan zijn voor 1 janauri 2024. De mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd via https://www.incluzioleiden.nl/mantelzorgwaardering/

Nieuwjaarsgroet

Lieve mantelzorgers,

de kerstdagen zijn voorbij en we maken ons nu op voor de jaarwisseling. We wensen jullie allen een mooi en gelukkig nieuw jaar toe. En hopen jullie in 2023 weer veel te mogen ontmoeten.

Liefs van het bestuur van de LVvM

Vraag Mantelzorgwaardering aan voor 15 oktober 2022!

Elke mantelzorger levert een belangrijke bijdrage aan de zorg voor zijn of haar naaste. De gemeente Leiden ziet dat en heeft grote waardering voor. En dat wil de gemeente ook dit jaar weer laten blijken via de mantelzorgwaardering, ook wel een mantelzorgcompliment genoemd.

De mantelzorgwaardering kan eens per jaar aangevraagd worden door de verzorgde, de mantelzorger zelf of een betrokken beroepskracht en wordt rond de Dag van de Mantelzorg (10 november) aan de mantelzorger uitgereikt. Om in aanmerking te komen voor de waardering is het van belang dat degene voor wie gezorgd wordt in Leiden woont.

Belangrijk is dat mantelzorgers op tijd worden aangemeld voor de Mantelzorgwaardering. In 2022 moet de aanmelding gedaan zijn voor 15 oktober 2022. Aanmelden kan eenvoudig, namelijk via een digitaal formulier. Klik hier om het aanmeldformulier te openen en in te vullen voor uzelf of voor de mantelzorger die voor u zorgt of die u kent.

Behoeftepeiling mantelzorgers respijthuis

Respijtzorg betekent dat iemand een paar uur, een avond of langer even de zorg overneemt van de mantelzorger. Dit kan de mantelzorger helpen even op adem te komen.

De praktijk leert dat het best moeilijk is om respijtzorg goed te organiseren voor mantelzorgers. Het aanbod aan respijtzorg sluit daardoor niet altijd aan op de behoeften van mantelzorgers. Dit speelt ook in Leiden.

Bij de partijen achter het Leidse Mantelzorgakkoord is dit probleem bekend. Er is nu een idee ontstaan dat een zogenaamd respijthuis misschien beter aansluit op de behoeften van mantelzorgers. Een respijthuis is een huis waar mensen met een zorgvraag tijdelijk kunnen verblijven, zodat de mantelzorger even van zorg ontlast wordt.

Voordat er verdere stappen gezet worden om een respijthuis op te zetten, is vanuit het Mantelzorgakkoord Leiden besloten om de wenselijkheid en haalbaarheid van het opzetten van een respijthuis in de Leidse regio te gaan onderzoeken. Dit door via een enquête onder mantelzorgers een behoeftepeiling te houden.

De LVvM heeft, als een van de partijen achter het Mantelzorgakkoord, toegezegd de enquête te verspreiden onder mantelzorgers. Dit doen we direct richting onze leden, maar ook via dit nieuwsbericht.

Mocht u dit lezen en zelf in Leiden mantelzorger zijn, dan hopen wij dat u de enquête wilt invullen. Dan kan dan via deze link.

Het bestuur van de LVvM hoopt op een hoge respons.

Programma Dag van de Mantelzorg 2022

Jaarlijks vindt op 10 november landelijk de DAG VAN DE MANTELZORG plaats. Ook in 2022 worden er in de Leidse Regio allerlei activiteiten georganiseerd. De LVvM is elk jaar een van de organisatoren.

Het programma voor 2022 is:

Zaterdag 5 november 11.30 – 15.00 uur, Muzikale Lunch
Huis van de Buurt Op Eigen Wieken, Valkenpad 5, Leiden

Woensdag 9 november 12.30 – 14.30 uur Feestelijke lunch
Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, Leiderdorp

Donderdag 10 november 14.00 – 16.00 uur, High Tea
Van Wijckerslooth, Van Wijckersloothplein 1, Oegstgeest

Vrijdag 11 november 14.00 – 16.00 uur, High Tea
Restaurant De Meester, Zuidbuurtseweg 58, Zoeterwoude

Klik hier voor de officiële flyer van het programma. Aanmelden voor de activiteiten kan tot 31 oktober 2022 via www.incluzioleiden.nl/dagvandemantelzorg2022

Informatiebijeenkomst respijtzorg – KOM OP ADEM!

Incluzio Leiden organiseert zaterdag 17 september 2022 de bijeenkomst KOM OP ADEM. Deze themabijeenkomst gaat over respijtzorg en zowel mantelzorgers als beroepskrachten zijn welkom.

Respijtzorg (vervangende zorg) kan een manier zijn voor een mantelzorger om tijd voor zichtzelf vrij te maken. Om even op adem te komen. Zo kan de mantelzorger de zorg voor de naaste mogelijk beter volhouden. De praktijk is echter dat mantelzorgers onvoldoende gebruik (weten te) maken van respijtzorg. Betere informatievoorziening kan daarin mogelijk helpen. Vandaar deze bijeenkomst.

De bijeenkomst gaat over de volgende vragen

  1. Wat is respijtzorg?
  2. Hoe regelt u dat?
  3. Welke organisaties kunnen dit bieden?
  4. Wat kost het en hoe wordt het betaald.

Tijdens de middag geven Hans Peltenburg (Mantelzorgcoach) en Silvia Adrichem (medewerker Sociaal Wijkteam) presentaties. Ook beantwoorden zij uw vragen. Na het plenaire deel kunt u in gesprek met diverse organisaties die mantelzorg bieden.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 17 september 2022 in Huis van Buurt ‘Op eigen wieken’, Valkenpad 5 te Leiden. De middag start om 13.00 met een inloop, de presentaties starten om 13.30.

Aanmelden kan via de mail. Stuur een bericht naar mantelzorgleiden@incluzio.nl met in de titel ‘Kom op adem’. Zet in het bericht ook uw naam, e-mail en telefoonnummer.

Nieuw in Leiden: de RECHARGE LOUNGE voor jonge mantelzorgers

Vanaf 29 september start Incluzio met de Recharge Lounge. Dit wordt de plek waar jongeren vanaf 13-14 jaar die opgroeien met zorg kunnen er maandelijks even opladen. Pizzaatje eten, kletsen, chillen, ervaringen delen. Een vriend/vriendin mag ook meekomen.

1 op de 4 jongeren groeit op met iemand met een ernstige ziekte, verslaving, lichamelijke of psychische klachten. Meestal realiseren zij zich niet dat hun thuissituatie anders is dan bij leeftijdsgenoten. Het gaat meestal goed maar sommigen groeien op met veel zorgen. Dat kan tot problemen leiden, ook op school. Om hulp vragen doen ze meestal niet. De hoop is dat ze zichzelf wel gunnen om eens per maand even lekker op te laten met avondje in de Recharge Lounge

De Recharge Lounge is elke laatste donderdag van de maand van 17.00-20.00 uur. Incluzio heeft er voor gekozen om de locatie van de lounge te rouleren tussen Huis vd Buurt Morschwijck, het Gebouw en Matilo. Zie hier de flyer voor de eerste drie keren.

Leest u dit bericht, en kent u in leiden jongeren waar dit speelt? Geef het aan ze door dat er nu voor hun een Recharge Lounge is!​

Adviesraad Sociaal Domein Leiden brengt mantelzorg-advies uit

Vrijdag 17 juni heeft de Adviesraad Sociaal Domein Leiden (ADS) aan het nieuwe Leidse College van B&W een ongevraagd advies uitgebracht dat mantelzorgers raakt. De ADS adviseert de gemeente namelijk te onderzoeken of de beschikbare mantelzorgondersteuning in Leiden wel het gewenste effect sorteert.

Er zijn best veel gegevens over mantelzorg in Leiden, erkent ADS in haar advies. Een jaar geleden nog becijferde bureau Ecorys bijvoorbeeld dat de tijdsinzet van Leidse mantelzorgers tot 182 miljoen euro waard is. En dat als de overheid al diezelfde zorg professioneel zou inkopen, zij daar tot 340 euro aan kwijt zou zijn. En de gemeente biedt mantelzorgers ook best wat ondersteuning, zoals parkeervergunningen en de mogelijkheid om af en toe vrij te zijn (respijtzorg).

Toch mist er nog iets, vindt ADS. Het is niet duidelijk of de kwaliteit van de geboden voorzieningen en interventies dusdanig effectief en efficiënt zijn dat mantelzorgers hiermee daadwerkelijk geholpen worden en hun onnodige uitval voorkomen wordt.

De LVvM heeft de ADS input mogen leveren voor het opstellen van het advies. We hebben daarbij onder andere de raad meegegeven dat wij regelmatig signalen van mantelzorgers krijgen dat ze worstelen met de vindbaarheid van informatie en het aanvragen van ondersteuningsregelingen.

ADS vraagt het gemeentebestuur daarom te onderzoeken of Leidenaars vinden dat ze voldoende ondersteuning krijgen bij de mantelzorg. Het College heeft inmiddels aangegeven na het zomerreces formeel te reageren op het ongevraagde advies van de ADS.

De tekst van het ongevraagde advies is te vinden op de website van de Adviesraad. Klik hier.