Behoeftepeiling mantelzorgers respijthuis

Respijtzorg betekent dat iemand een paar uur, een avond of langer even de zorg overneemt van de mantelzorger. Dit kan de mantelzorger helpen even op adem te komen.

De praktijk leert dat het best moeilijk is om respijtzorg goed te organiseren voor mantelzorgers. Het aanbod aan respijtzorg sluit daardoor niet altijd aan op de behoeften van mantelzorgers. Dit speelt ook in Leiden.

Bij de partijen achter het Leidse Mantelzorgakkoord is dit probleem bekend. Er is nu een idee ontstaan dat een zogenaamd respijthuis misschien beter aansluit op de behoeften van mantelzorgers. Een respijthuis is een huis waar mensen met een zorgvraag tijdelijk kunnen verblijven, zodat de mantelzorger even van zorg ontlast wordt.

Voordat er verdere stappen gezet worden om een respijthuis op te zetten, is vanuit het Mantelzorgakkoord Leiden besloten om de wenselijkheid en haalbaarheid van het opzetten van een respijthuis in de Leidse regio te gaan onderzoeken. Dit door via een enquête onder mantelzorgers een behoeftepeiling te houden.

De LVvM heeft, als een van de partijen achter het Mantelzorgakkoord, toegezegd de enquête te verspreiden onder mantelzorgers. Dit doen we direct richting onze leden, maar ook via dit nieuwsbericht.

Mocht u dit lezen en zelf in Leiden mantelzorger zijn, dan hopen wij dat u de enquête wilt invullen. Dan kan dan via deze link.

Het bestuur van de LVvM hoopt op een hoge respons.