Aanvraag mantelzorgwaardering 2023

Elke mantelzorger levert een belangrijke bijdrage aan de zorg voor zijn of haar naaste. De gemeente Leiden ziet dat en heeft grote waardering voor. En dat wil de gemeente ook dit jaar weer laten blijken via de mantelzorgwaardering, ook wel een mantelzorgcompliment genoemd.

De mantelzorgwaardering kan eens per jaar aangevraagd worden door de verzorgde, de mantelzorger zelf of een betrokken beroepskracht. Om in aanmerking te komen voor de waardering is het van belang dat degene voor wie gezorgd wordt in Leiden woont.

Belangrijk is dat mantelzorgers op tijd worden aangemeld voor de Mantelzorgwaardering. In 2023 moet de aanmelding gedaan zijn voor 1 janauri 2024. De mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd via https://www.incluzioleiden.nl/mantelzorgwaardering/