Inspiratiemiddag over mantelzorgen in het “nieuwe normaal”

Namens Incluzio organiseert EVA i.s.m. de Leidse Vereniging van Mantelzorgers een mantelzorgcafé over mantelzorgen in corona-tijd.

We leven namelijk in een tijd waarin bijna alles wat wij als ‘vanzelfsprekend’ beschouwden opnieuw wordt, dan wel is, herijkt. De begrippen ‘nabijheid’ en ‘zorg hebben voor jezelf en anderen’ zijn opnieuw geladen en hebben een hele andere betekenis gekregen.

Angst voor je eigen welzijn of dat van anderen verkleint onze wereld en werkt beperkend. Het maakt je wereld letterlijk kleiner. We hopen dat alles straks weer normaal wordt, terwijl we weten dat het niet meer wordt zoals het was en dat wordt al het ‘Nieuwe Normaal’ genoemd. En het nieuwe normaal is natuurlijk niet die anderhalve meter, maar eerder een nieuwe moraal. We staan dus aan de vooravond van een morele verandering, of beter gezegd een morele revolutie. En dat werd tijd omdat het oude normaal juist het probleem was / is.

Jolanda Looije, van trainingsbureau Toegepaste Helderheid, onderzoekt samen met u op deze inspiratiemiddag wat de impact is van ‘het nieuwe normaal’ voor ons mantelzorgers. Daarbij wisselen we ervaringen en tips uit. Dit doen we via de ‘Verbindende Communicatie’ (Non-violent communication).

De bijeenkomst vindt dus 22 september plaats vanaf 13:30 tot 16.00. Meer informatie over locatie, corona-voorzorgmaatregelen en hoe aan te melden, is te vinden op https://wijzijneva.nl/agenda/mantelzorgcafe-leiden-mantelzorgen-in-het-nieuwe-normaal

Doe mee aan de Dementiemonitor Mantelzorg 2020!

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen zij beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen voor wie zij zorgen.

Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Deze en meer vragen worden gesteld aan mantelzorgers in de Dementiemonitor Mantelzorg. Voor goede resultaten is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst invullen.

Iedere twee jaar houdt Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de zorg voor iemand met dementie kan meedoen.

De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg deelt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie te verbeteren.

Zorgt u als mantelzorger voor een naaste met dementie? Doe dan mee met het onderzoek. Dat kan via deze link: https://net.crowdtech.com/survey.aspx?ond_uniek=692eb9da-b50d-463f-a5a0-88f5acfc544d&pagina_uniek=f9304307-8cf5-40d1-8138-e221173a1288&sessie_uniek=013273df-5d94-4310-9df4-8ca7385ee705&goal=FillInSurvey

Hart onder de riem!

Het bestuur heeft gemeend met een mooie bos bloemen onze mantelzorgende leden een hart onder riem te steken in deze zware tijd. Zij horen met de zorg voor hun naasten ook echt bij de grote helden van deze corona-tijd.

Een lid stuurde ons deze mooie foto als dank.

Leiden en Oegstgeest doen mee aan het traject In voor Mantelzorg thuis

Vanuit het mantelzorgakkoord Leiden en het Mantelzorgoverleg Oegstgeest gaan de partners in zorg en welzijn samenwerken in het landelijke verbetertraject In voor Mantelzorg. Het traject loopt van september 2019 t/m voorjaar 2021 en wordt begeleid door Movisie en Vilans.

Vanwege de Corona crisis kwam de werkgroep 14 mei 2020 digitaal bijeen via Zoom. Het overleg was er niet minder succesvol om. De lokale partijen hebben afgesproken wat ze met elkaar willen, namelijk “het herkennen, signaleren en bespreekbaar maken van overbelasting bij mantelzorgers en vervolgens (indien nodig en gewenst) het regelen van opvolging, doorverwijzing of ondersteuning.”  Oftwel “Met betrokkenheid tijdig de juiste dingen doen.”

Dit is het kernthema waar in onze regio aan gewerkt gaat worden. De komende periode wordt dit kernthema’s uit gewerkt in een drietal experimenten met de volgende thema’s:

  • Het vinden van de mantelzorger op de juiste plek bijvoorbeeld op het werk.
  • Er komt een experiment met een ansichtkaart die leidinggevenden in hun team laten invullen en waarmee ze het gesprek over de combinatie mantelzorg en werk op gang moeten brengen.
  • De mantelzorger op een gedeelde eerste plaats. Deze groep ontwikkelde een 3-minuten check, te gebruiken door medewerkers van de zorgorganisaties in onze regio. Medewerkers testen deze uit bij 25 mantelzorgers.

Belangrijk is tot slot dat de werkgroep eest kijkt in onze regio wat er al is aan netwerken en hoe deze optimaler samen kunnen werken.

Mantelzorgers mogen zich binnenkort testen op coronabesmetting

Op Skipr, een nieuwswebsite voor de zorg, stond deze week het bericht dat mantelzorgers binnenkort aanspraak zullen kunnen maken op het testen op besmetting met het coronavirus. Dat heeft minister De Jonge volgens Skipr woensdag 22 april gezegd in een debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis.

Op dit moment is de testcapaciteit 17.500 personen per dag, waarvan ongeveer 7000 mensen gebruikmaken. Het aantal mensen dat zich laat testen stijgt, omdat meer zorgpersoneel zich meldt en bovendien de groep die mogen testen volgende maand wordt uitgebreid met het onderwijzend personeel en medewerkers in de kinderopvang.  

“Mantelzorgers zouden de volgende groep zijn die in aanmerking komt voor een coronatest”, aldus De Jonge: “Ik hoop dat dat binnenkort al kan, maar alles stap voor stap.” De verwachting is dat de maximumcapaciteit op termijn naar 29.000 testen per dag kan, maar de minister kan pas over enkele weken zeggen wanneer die maximumcapaciteit zal worden behaald. Het is nog altijd “spannend” of er ook op de lange duur genoeg benodigdheden voor deze tests zullen zijn, aldus de minister.

Minder inzet mantelzorg mogelijk, meer zorgen

De Landelijke Patiëntenfederatie heeft inmiddels al twee keer onderzoek gedaan naar de coronacrisis en gevolgen voor patiënten. Vrijdag 17 april werden de resultaten van de tweede meting openbaar.

In het tweede onderzoek is ook onderzoek gedaan onder patiënten naar de gevolgen van de coronacrisis voor de mantelzorg die zij ontvangen. Deze is ook fors afgenomen of zelfs stop gezet. Een hoog percentage betrokken patiënten geeft aan dat zij hier nadelige gevolgen van ervaren en zich hierover zorgen maken. Klik hier als u het hele rapport (8 pagina’s) wilt lezen: Rapport Patiëntenfederatie

Interessant is ook te lezen hoe de mantelzorgers hier zelf mee omgaan. Vaak willen zij hun naaste wel meer zorg bieden, maar is het door de beperkende maatregelen niet mogelijk. Redacteur Enzo van Steenbergen schreef hierover in de NRC van zaterdag 18 april twee interessante artikelen. Klik hier voor deze artikelen. Artikel 1 en Artikel 2

Uitstel ALV en ledenuitje

Tot haar grote spijt heeft het bestuur van de LVvM besloten om de ALV en ons jaarlijkse uitje voor leden uit te stellen. We hadden hiervoor 13 mei 2020 als datum geprikt, maar de ontwikkelingen rondom het corona-virus laten dit niet toe.

Ons streven is om later dit jaar de ALV en het ledenuitje alsnog te organiseren, waarschijnlijk na de zomer.

ALV en ledenuitje 2020

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het corona-virus, organiseert het bestuur van de LVvM op woensdag 13 mei 2020 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Aansluitend, en dat is ook een mooie traditie, vindt het jaarlijkse uitje
voor onze leden plaats. Dit jaar bezoeken we met zijn allen het vernieuwde
Leidse museum De Lakenhal.

Onze leden ontvangen zo spoedig mogelijk per post meer informatie over de ALV en het ledenuitje.

Mantelzorger in Leiden, maar nog geen lid. Indien u alsnog lid wordt, kunt u nog gewoon mee op 13 mei!

Nieuwjaarsinloop van de LVvM

Woensdag 8 januari 2020 organiseert het bestuur van de LVvM voor de leden, mantelzorgers en andere belangstellenden een gezellige Nieuwjaarsinloop. Kom langs voor een gezellig praatje en een drankje.  

Dit jaar is de inloop extra speciaal! Een aantal leden van de toneelvereniging Litteris Sacrum speelt fragmenten uit de fanmail van de Zangeres Zonder Naam. Deze Leidse icoon van het levenslied zou in 2019 100 jaar zijn geworden.

Alle reden om dus langs te komen. U bent woensdag 8 januari welkom vanaf 16:00. En neem gerust iemand mee.