Stadswandeling 2021 gaat door!

Met groot genoegen kunnen we als bestuur melden dat onze traditionele jaarlijkse stadswandeling voor LVvM-leden ook in 2021 doorgaat.

De stadswandeling zal plaatsvinden op donderdag 5 augustus 2021. De wandeling zal wederom geleid worden door gidsen van het Gilde. We verzamelen op het pleintje voor de ingang van het Academiegebouw en de Hortus (Rapenburg 73) en beginnen om 13:30 met wandelen. Vanwege Corona kunnen maximaal 36 leden meedoen.

Om mee te doen, moet u zich voor 27 juli 2021 aanmelden. Dat kan via dit formulier: Aanmelden activiteit – Leidse Vereniging van Mantelzorgers (lvvm.nl)

We hebben er als bestuur veel zin in en hopen veel leden op 5 augustus te zien!

Onze Reini koninklijk onderscheiden

Onze penningmeester Reini Hulsker-Bosma heeft vanmorgen van burgemeester Lenferink een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De koninklijke onderscheiding heeft onze Reini ontvangen als waardering voor haar langdurige en intensieve inzet voor het maatschappelijk belang in Leiden. Ook de LVvM ‘profiteert’ al jarenlang van haar grote en enthousiaste inzet voor het belang van mantelzorgers.

Namens de leden en de overige bestuursleden feliciteren we Reini met deze terechte koninklijke waardering. We hopen nog jaren van je te mogen genieten.

Gratis Webinar over respijtvoorzieningen voor mantelzorgers

Dinsdagochtend 20 april vindt tussen 10 en 11 uur een gratis Webinar plaats over laagdrempelige respijtvoorzieningen. Professionals kunnen meedoen, maar de bijeenkomst is ook zeker bedoeld voor mantelzorgers zelf.

In dit webinar van een uur neemt het landelijke AdviesTeam Mantelzorg je graag mee in het onderwerp ‘respijtzorg’, een thema waar de afgelopen tijd bij hen meerdere vragen over zijn binnengekomen. Waar kun je aan denken bij respijtzorg, wat weten we er al over en hoe kan respijtzorg in jouw gemeente of regio op een laagdrempelige manier worden ingezet? Allemaal vragen die tijdens dit webinar behandeld worden.

Interesse? Meer informatie op en aanmelding via de volgende link: Het uur van de mantelzorg: laagdrempelige respijtvoorzieningen | Movisie

Mantelzorg tijdens avondklok mogelijk met ‘Eigen verklaring avondklok’

Vanaf zaterdag 23 januari geldt er in Nederland een avondklok van 21:00 tot 04:30. Vooralsnog zal de avondklok gelden tot 28 april 2021 (04:30u). Vanaf woensdagavond 31 maart start de avondklok een uur later, om 22.00.

Mantelzorgers mogen tijdens deze avondklok over straat om zorg te verlenen die niet kan wachten. Wel is het noodzakelijk dat zij dan een verklaring ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. Deze verklaring is online te downloaden op de website van MantelzorgNL.

Ga voor meer info en het downloaden van de ‘Eigen verklaring avondklok’ naar mantelzorg.nl/avondklok.

Geen verbetering situatie ernstig belaste mantelzorgers

Uit recent gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het beroep op mantelzorgers de afgelopen jaren is toegenomen. Met name het aandeel mantelzorgers van mensen met psychische problemen groeide.

In haar onderzoek beschrijft het SCP de ontwikkelingen in de informele hulp tussen 2014 en 2019. De onderzoekers kijken naar de opvattingen over informele hulp, de aantallen helpers, de veranderingen in zwaarte van het geven van mantelzorg, de ondersteuning die mantelzorgers krijgen en naar de ervaringen van vrijwilligers in de zorg en ondersteuning.

Meer informatie over de uitkomsten is hier te vinden: Geen verbetering situatie ernstig belaste mantelzorgers | Nieuwsbericht | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Dag van de Mantelzorg 2020: meer aandacht voor zwaarbelaste mantelzorgers

Morgen, 10 november, is het de Dag van de Mantelzorg. Een belangrijke dag om aandacht te geven aan de 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland. Zeker in deze tijd. Via bijgevoegd persbericht (klik hier: https://www.lvvm.nl/wp-content/uploads/2020/11/Dag-van-de-Mantelzorg-2020.pdf ) lanceerde minister De Jonge vandaag de landelijke campagne over mantelzorg (#deeljezorg) om mantelzorgers te stimuleren om over hun zorgen te praten en hulp in te schakelen als dat nodig is.

Regionale Covid-opvang Avant Groenhoven

De meeste mensen kunnen thuis uitzieken van COVID-19. Maar niet iedereen. Bij sommigen kan het virus zo’n impact hebben, dat een tijdelijke opname nodig is. In Leiden is voor deze mensen op dinsdag 27 oktober de regionale COVID-opvang Avant Groenhoven geopend met plek voor 20 mensen.

Deze opvang is voor mensen die vanwege COVID niet thuis kunnen wonen, maar ook niet (meer) in het ziekenhuis verzorgd hoeven te worden. Bijvoorbeeld als ze uitbehandeld zijn in het ziekenhuis of als ziekenhuiszorg helemaal niet nodig is geweest. Als zij het thuis niet redden ondanks de steun van mantelzorg of thuiszorg, kunnen ze terecht in de COVID-opvang Avant Groenhoven.

Avant is een netwerk van regionale zorgorganisaties. Om mensen met COVID-19 te ondersteunen, hebben zij de handen ineen geslagen. De zorg in deze COVID-opvang wordt gedaan door zorgmedewerkers van de verschillende zorgorganisaties. Vanuit iedere organisatie zijn er medewerkers met expertise op het gebied van COVID. Samen staan we sterk.

Hoe kunnen cliënten worden aangemeld?
(Huis)artsen kunnen mensen doorverwijzen naar deze opvang. Aanmeldingen verlopen via het cliëntservicebureau van Topaz.

COVID-opvang Avant Groenhoven
Witte Rozenstraat 21
2311 XS Leiden
Telefoon: 088 921 2345

Wegwijzer Mantelzorg

Zorgen voor een ander is vaak mooi, maar het is niet altijd makkelijk. Je komt in nieuwe situaties terecht en je hebt als mantelzorger regelmatig vragen, zoals: “Welke ondersteuning is er eigenlijk allemaal? En waar kan ik terecht voor informatie en advies?” Om de zorg goed vol te houden is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en de zorg voor jouw naaste waar mogelijk te delen. Hoe doe je dat? MantelzorgNL heeft een wegwijzer gemaakt. In deze wegwijzer helpen ze je op weg in het landschap van de mantelzorg en beantwoorden ze de meest gestelde vragen over het zorgen voor een naaste. Klik hier voor de wegwijzer.

Wordt jouw vraag niet beantwoord in dit boekje? Neem in Leiden contact op met ‘Wij zijn Eva’ (071-207 41 91 of info@wijzijneva.nl). Je kunt op bellen met de landelijke Mantelzorglijn via (030) 760 60 55.

Inspiratiemiddag over mantelzorgen in het “nieuwe normaal”

Namens Incluzio organiseert EVA i.s.m. de Leidse Vereniging van Mantelzorgers een mantelzorgcafé over mantelzorgen in corona-tijd.

We leven namelijk in een tijd waarin bijna alles wat wij als ‘vanzelfsprekend’ beschouwden opnieuw wordt, dan wel is, herijkt. De begrippen ‘nabijheid’ en ‘zorg hebben voor jezelf en anderen’ zijn opnieuw geladen en hebben een hele andere betekenis gekregen.

Angst voor je eigen welzijn of dat van anderen verkleint onze wereld en werkt beperkend. Het maakt je wereld letterlijk kleiner. We hopen dat alles straks weer normaal wordt, terwijl we weten dat het niet meer wordt zoals het was en dat wordt al het ‘Nieuwe Normaal’ genoemd. En het nieuwe normaal is natuurlijk niet die anderhalve meter, maar eerder een nieuwe moraal. We staan dus aan de vooravond van een morele verandering, of beter gezegd een morele revolutie. En dat werd tijd omdat het oude normaal juist het probleem was / is.

Jolanda Looije, van trainingsbureau Toegepaste Helderheid, onderzoekt samen met u op deze inspiratiemiddag wat de impact is van ‘het nieuwe normaal’ voor ons mantelzorgers. Daarbij wisselen we ervaringen en tips uit. Dit doen we via de ‘Verbindende Communicatie’ (Non-violent communication).

De bijeenkomst vindt dus 22 september plaats vanaf 13:30 tot 16.00. Meer informatie over locatie, corona-voorzorgmaatregelen en hoe aan te melden, is te vinden op https://wijzijneva.nl/agenda/mantelzorgcafe-leiden-mantelzorgen-in-het-nieuwe-normaal