ANBI status

De Leidse Vereniging van Mantelzorgers is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.

Hierdoor kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Belangrijke informatie

  • Fiscale naam: Leidse Vereniging van Mantelzorgers (L.V.V.M)
  • Fiscaal nummer (RSIN): 8062.15.409
  • Postadres: Julius Caesarlaan 122, 2314 BR Leiden
  • Telefoon: 06-5796 3665
  • E-mailadres: info@lvvm.nl
  • Iban: NL11 INGB 0007 8162 76

Doelstelling LVvM
In onze statuten is vastgelegd dat de LVvM een vereniging is van en voor mantelzorgers in Leiden en omgeving. Bij de Leidse Vereniging van Mantelzorgers vinden zij steun en begrip, tips en advies.
De vereniging bepleit de belangen van mantelzorgers bij de gemeente en instellingen, in Leiden en omstreken, die met mantelzorgers te maken hebben.

Jaarverslag
In ons jaarverslag leest u meer over het door de LVvM gevoerde beleid in het laatst afgesloten kalenderjaar, alsook de daarbij behorende financiƫle verantwoording (balans, staat van baten en lasten). Klik hier voor het meest recente jaarverslag.

Beleidsplan
Klik hier voor ons meest recente beleidsplan. In dit beleidsplan gaan we ook in op ons fondsenbeheer.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
Klik hier voor de actuele samenstelling van het bestuur. Bestuursleden van de LVvM zijn allemaal vrijwilligers en krijgen geen beloning. Eenmaal per jaar ontvangen alle bestuursleden een eenmalige onkostenvergoeding van 50 euro.

Het bestuur maakt voor het notuleren van haar vergaderingen gebruik van een vrijwilliger. Ook zij ontvangt geen beloning, maar wel jaarlijks een onkostenvergoeding.