Dit doet de LVvM

mantelzorg mooi werk

De LVvM brengt mantelzorgers bij elkaar

De LVvM is een onafhankelijke belangenvereniging. Zij wil van mantelzorgers zélf horen hoe het gaat en vraagt hen mee te denken. Bij de LVvM ontmoeten zij elkaar.

Samen erover praten – ‘Hé, heb jij dat ook!’
Een mantelzorger tobt soms heel wat af. Schuldgevoel, overbelasting, financiële problemen en ‘Doe ik het wel goed?’. Het kan een hele opluchting betekenen dat je niet de enige bent.

Informatie over hulp van buitenaf – ‘Had ik dit maar eerder geweten.’
Te lang ploeteren is zonde, zeker als er een oplossing is. Kleine dingen kunnen al een wereld van verschil maken. Eens in de week een oppas, een geldbijdrage, nieuwe hulpmiddelen, iemand die helpt bij de administratie… In samenspraak met de gemeente of hulpverlener kunnen oplossingen worden gevonden om de zorg vol te volhouden. Het (leren) voeren van gesprekken met gemeente en instellingen hoort ook bij de nieuwe ontwikkelingen.

Even eruit – ‘Dit doe ik veel te weinig.’
Ontspannen, afleiding en even weg van de zorgsituatie kan nieuwe energie geven. Dit kan door: contact met andere mantelzorgers in een ontspannen sfeer, samen eten en een boeiende ervaring. ( Bijvoorbeeld een boottocht door Leiden of een toneelstuk).

Dag van de Mantelzorg – ‘Wat een hoop mantelzorgers!’
De Dag van de Mantelzorg is een jaarlijkse, landelijke manifestatie. De LVvM organiseert de Leidse viering, samen met de professionele mantelzorgondersteuning in de regio.

De LVvM als spreekbuis van Leidse mantelzorgers

De LVvM kijkt wat er in Leiden gebeurt. Zij legt wensen en ideeën van mantelzorgers op tafel bij politici en bestuurders en bij zorgverzekeraars, thuiszorg, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen.

Samen met zorginstellingen voor de mantelzorg in Leiden
In Leiden bestaat een speciaal overleg waarin Gemeente, LVvM en zorginstellingen werken aan betere ondersteuning van mantelzorgers. Hierdoor mogen mantelzorgers aandacht en ondersteuning vanuit de zorginstellingen verwachten.

Mantelzorg moet op de agenda blijven

Mantelzorg is zonder twijfel een belangrijke partner in de zorg. Daarom moet bewerkstelligd worden dat mantelzorgers
– aandacht krijgen van gemeente en zorginstellingen
– geïnformeerd en ondersteund worden door gemeente en zorginstellingen
– samenwerken in een driehoek met professionele hulpverleners en met de verzorgden