Informatiebijeenkomst respijtzorg – KOM OP ADEM!

Incluzio Leiden organiseert zaterdag 17 september 2022 de bijeenkomst KOM OP ADEM. Deze themabijeenkomst gaat over respijtzorg en zowel mantelzorgers als beroepskrachten zijn welkom.

Respijtzorg (vervangende zorg) kan een manier zijn voor een mantelzorger om tijd voor zichtzelf vrij te maken. Om even op adem te komen. Zo kan de mantelzorger de zorg voor de naaste mogelijk beter volhouden. De praktijk is echter dat mantelzorgers onvoldoende gebruik (weten te) maken van respijtzorg. Betere informatievoorziening kan daarin mogelijk helpen. Vandaar deze bijeenkomst.

De bijeenkomst gaat over de volgende vragen

  1. Wat is respijtzorg?
  2. Hoe regelt u dat?
  3. Welke organisaties kunnen dit bieden?
  4. Wat kost het en hoe wordt het betaald.

Tijdens de middag geven Hans Peltenburg (Mantelzorgcoach) en Silvia Adrichem (medewerker Sociaal Wijkteam) presentaties. Ook beantwoorden zij uw vragen. Na het plenaire deel kunt u in gesprek met diverse organisaties die mantelzorg bieden.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 17 september 2022 in Huis van Buurt ‘Op eigen wieken’, Valkenpad 5 te Leiden. De middag start om 13.00 met een inloop, de presentaties starten om 13.30.

Aanmelden kan via de mail. Stuur een bericht naar mantelzorgleiden@incluzio.nl met in de titel ‘Kom op adem’. Zet in het bericht ook uw naam, e-mail en telefoonnummer.