Leiden en Oegstgeest doen mee aan het traject In voor Mantelzorg thuis

Vanuit het mantelzorgakkoord Leiden en het Mantelzorgoverleg Oegstgeest gaan de partners in zorg en welzijn samenwerken in het landelijke verbetertraject In voor Mantelzorg. Het traject loopt van september 2019 t/m voorjaar 2021 en wordt begeleid door Movisie en Vilans.

Vanwege de Corona crisis kwam de werkgroep 14 mei 2020 digitaal bijeen via Zoom. Het overleg was er niet minder succesvol om. De lokale partijen hebben afgesproken wat ze met elkaar willen, namelijk “het herkennen, signaleren en bespreekbaar maken van overbelasting bij mantelzorgers en vervolgens (indien nodig en gewenst) het regelen van opvolging, doorverwijzing of ondersteuning.”  Oftwel “Met betrokkenheid tijdig de juiste dingen doen.”

Dit is het kernthema waar in onze regio aan gewerkt gaat worden. De komende periode wordt dit kernthema’s uit gewerkt in een drietal experimenten met de volgende thema’s:

  • Het vinden van de mantelzorger op de juiste plek bijvoorbeeld op het werk.
  • Er komt een experiment met een ansichtkaart die leidinggevenden in hun team laten invullen en waarmee ze het gesprek over de combinatie mantelzorg en werk op gang moeten brengen.
  • De mantelzorger op een gedeelde eerste plaats. Deze groep ontwikkelde een 3-minuten check, te gebruiken door medewerkers van de zorgorganisaties in onze regio. Medewerkers testen deze uit bij 25 mantelzorgers.

Belangrijk is tot slot dat de werkgroep eest kijkt in onze regio wat er al is aan netwerken en hoe deze optimaler samen kunnen werken.