Handige informatie en websites voor mantelzorgers

Mantelfoon Leiden – 0800-2808080 – Gratis telefoonnummer voor Leidse mantelzorgers, 24 uur per dag bereikbaar en 7 dagen per week.

Ondersteuning mantelzorgers – Gemeente Leiden
Gemeente Leiden ondersteunt mantelzorgers via de Sociale Wijkteams.

www.mantelzorg.nl/
Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers
Mantelzorglijn 030 760 6055 (kan ook via WhatsApp)
E-mail: mantelzorglijn@mantelzorg.nl

BplusC Informatiepunt Digitale Overheid

Bibliotheek BplusC heeft ook het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Omdat de communicatie met de overheid steeds meer digitaal gaat, maar mensen niet altijd even wegwijs zijn op het internet is het IDO in het leven geroepen. Dat doen ze vanaf ook in de BplusC bibliotheek van Leiderdorp en Stevenshof. Wanneer mensen vragen hebben over huur- en zorgtoeslag, belasting, werk, woning, rijbewijs, pensioen of bijvoorbeeld (verkeers)boetes kunnen ze terecht bij het IDO, ook als ze geen lid zijn van de bibliotheek. Medewerkers van de bibliotheek helpen dan met het vinden van juiste informatie en de bijbehorende instanties.

Hier luisteren de medewerkers naar jouw vraag en denken ze met je mee. Ze geven je direct informatie waarmee je verder kunt. Of verwijzen je door naar de juiste organisatie.

Kom eens langs. Je bent welkom zonder afspraak. Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. De hulp is gratis.

Bibliotheek Nieuwstraat– Nieuwstraat 4, Leiden Elke maandag en donderdag, 14.00-16.00 uur
Bibliotheek Leiderdorp– Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp Elke maandag, 14.00-16.00 uur
Bibliotheek Het Gebouw– Arubapad 4, Leiden Elke donderdag, 14.00-16.00 uur 
Bibliotheek Stevenshof – Trix Terwindtstraat 6, Leiden Elke woensdag, 10.30-12.30 uur

Dementheek in bibliotheek Nieuwstraat met wekelijks spreekuur

De centrale bibliotheek in Leiden heeft een dementheek. Het is een plek waar alle informatie over dementie te vinden is. Informatie over de ziekte zelf, maar ook over activiteiten en organisaties die zich voor mensen met dementie inzetten. Niet alleen informatieve boeken, maar ook studieboeken, romans en prentenboeken voor volwassenen en kinderen. De dementheek is te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Elke dinsdagochtend is er inloopspreekuur. De dementheek is te vinden in een grote nis naast de balie. 

Voor de toekomst zijn er plannen om ook speciale hulpmiddelen voor mensen met dementie in de Dementheek beschikbaar te stellen. Bezoekers kunnen zich dan laten informeren over deze hulpmiddelen en ze uitproberen voordat ze die eventueel zelf aanschaffen.

www.platformgehandicaptenleiden.nl
Samenwerkingsverband van lokale belangenorganisaties van mensen met functiebeperkingen en chronische aandoeningen
T 071 576 36 31
E-mail: info@platformgehandicaptenleiden.nl

www.leidencompassiestad.nu
Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in Leiden te verbinden. Het platform bestaat uit organisaties en individuele leden die actief zijn met compassie in Leiden.
Meer info: mail de voorzitter

www.radiuswelzijn.nl
Dienstverlening welzijn ouderen en mensen met een handicap
T 071 – 512 37 44
E-mail: info@radiuswelzijn.nl

Mee Zuidholland Noord

Advies en ondersteuning aan mensen met een beperking. Klik hier, bel 071 – 573 14 44 of mail: info@meezhn.nl

www.kwadraad.nl
Maatschappelijk werk, hulp bij problemen
T 071 – 531 91 00

Servicepunt Zorg voor aanvragen van huishoudelijke hulp (thuiszorg of pgb), Vervoersvoorzieningen, woningaanpassing, informatie over mantelzorg. Klik hier of bel 071 – 516 55 06

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

De Adviesraad Sociaal Domein Leiden adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gevraagd en ongevraagd op vraagstukken die samenhangen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Klik hier, bel 071 – 581 00 63 of mail info@adviesraadwmoleiden.nl

Informatieve links over de combinatie van werk en mantelzorg: https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/werk/