Relevante links

www.wijzijneva.nl
Eva ondersteunt mensen met een hulpvraag, mantelzorgers, zorgvrijwilligers en beroepskrachten.
T 071 – 516 14 45
E-mail: info@wijzijneva.nl

www.mantelzorg.nl/
Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers
Mantelzorglijn 030 760 6055 (kan ook via WhatsApp)
E-mail: mantelzorglijn@mantelzorg.nl

www.platformgehandicaptenleiden.nl
Samenwerkingsverband van lokale belangenorganisaties van mensen met functiebeperkingen en chronische aandoeningen
T 071 576 36 31
E-mail: info@platformgehandicaptenleiden.nl

www.leidencompassiestad.nu
Het Platform Leiden Compassiestad is opgericht om alle initiatieven rondom het thema compassie in Leiden te verbinden. Het platform bestaat uit organisaties en individuele leden die actief zijn met compassie in Leiden.
Meer info: mail de voorzitter

www.radiuswelzijn.nl
Dienstverlening welzijn ouderen en mensen met een handicap
T 071 – 512 37 44
E-mail: info@radiuswelzijn.nl

www.meezhn.nl
Advies en ondersteuning aan mensen met een beperking
T 071 – 573 14 44
E-mail: info@meezhn.nl

www.kwadraad.nl
Maatschappelijk werk, hulp bij problemen
T 071 – 531 91 00

www.leiden.nl/wmo
Servicepunt Zorg voor aanvragen van huishoudelijke hulp (thuiszorg of pgb), Vervoersvoorzieningen, woningaanpassing, informatie over mantelzorg.
T 071 – 516 55 06

www.adviesraadwmoleiden.nl
Geeft adviezen zodat elke burger in Leiden mee kan doen
T 071 – 581 00 63
E-mail: info@adviesraadwmoleiden.nl

www.zorgbelang-zuidholland.nl
Informatie en klachtenopvang gezondheidszorg
T 0900 – 243 70 70

Informatieve links over de combinatie van werk en mantelzorg:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-mantelzorg-en-werk-beter-combineren

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/werk-en-mantelzorg