Minder inzet mantelzorg mogelijk, meer zorgen

De Landelijke Patiëntenfederatie heeft inmiddels al twee keer onderzoek gedaan naar de coronacrisis en gevolgen voor patiënten. Vrijdag 17 april werden de resultaten van de tweede meting openbaar.

In het tweede onderzoek is ook onderzoek gedaan onder patiënten naar de gevolgen van de coronacrisis voor de mantelzorg die zij ontvangen. Deze is ook fors afgenomen of zelfs stop gezet. Een hoog percentage betrokken patiënten geeft aan dat zij hier nadelige gevolgen van ervaren en zich hierover zorgen maken. Klik hier als u het hele rapport (8 pagina’s) wilt lezen: Rapport Patiëntenfederatie

Interessant is ook te lezen hoe de mantelzorgers hier zelf mee omgaan. Vaak willen zij hun naaste wel meer zorg bieden, maar is het door de beperkende maatregelen niet mogelijk. Redacteur Enzo van Steenbergen schreef hierover in de NRC van zaterdag 18 april twee interessante artikelen. Klik hier voor deze artikelen. Artikel 1 en Artikel 2