De LVvM tekent vernieuwd Leids Mantelzorgakkoord

Op woensdag 10 november 2021, de Dag van de Mantelzorg, tekenden de LVvM, Leidse zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente samen een vernieuwd mantelzorgakkoord. Met de ondertekening benadrukken alle partijen hun commitment aan het ondersteunen van mantelzorgers in Leiden. Op deze manier proberen de partijen er gezamenlijk voor te  zorgen dat er zo min mogelijk mantelzorgers overbelast raken.

De organisaties die, naast onze vereniging, het vernieuwde Mantelzorgakkoord ondertekend hebben zijn: ActiVite, Coƶperatie Sociaal Wijkteams Leiden, Gemeente Leiden, Gemiva-SVG, GGD Hollands Midden, GGZ Rivierduinen, Incluzio Leiden, Kwadraad, Libertas Leiden, Radius, R.K. Zorgcentrum Roomburgh, Topaz.

Klik hier voor de tekst van het nieuwe akkoord